De Britse Veiligheidsbranche

ToepassingsgebiedIn Engeland wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in:a) Private Security Industry Act 2001b) PSIA-Schedule I en II c) The Private Security Industry (Licences) Regulations 2004d) The Private Security Industry (Licences) (Amendement) (No.2) Regulations 2005e) Licensing Private Security (Ll L02 SG/04-05/08 Sept 05) f) Direction

De Spaanse Veiligheidsbranche

ToepassingsgebiedIn Spanje wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in:a) Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada (Ley 23/1992)b) Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (Real Decreto 2364/1994). Vergunningplicht De vergunninggebondenheidIn

De Belgische Veiligheidsbranche

ToepassingsgebiedIn België wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in:1) Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;2) Koninklijk Besluit van 21 mei 1991 betreffende het verlenen van vergunningen aan bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten, gewijzigd door het Koninklijk Besluit

De Duitse Veiligheidsbranche

Toepassingsgebied In Duitsland wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in:a) Verordnung über das Bewachungsgewerbe van 7 december 1995 (ook wel: Bewachungsverordnung, afgekort: BewachV)b) Gewerbeordnung van 21 juni 1869 (afgekort: GewO)c) Berufsbildungsgesetz van 23 maart 2005 (afgekort: BBiG) Vergunningplicht De vergunninggebondenheidIn Duitsland wordt de

De Portugese Veiligheidsbranche

Toepassingsgebied In Portugal wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in: a) Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro, que regula a actividade de segurança privada (Decreto-Lei n.º 35/2004);b) Decreto-Lei nº 198/2005 de 10 de Novembro de 2005, interpreta o Decreto-Lei n.º 35/2004, de

De Monegaskische Veiligheidsbranche

ToepassingsgebiedIn Monaco wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in:a) Loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens (Loi n° 1.264 du 23 décembre 2002); enb) Ordonnance Souvraine n° 15.699 du 26 février 2003